Грешка

Открита грешка при изпълнение на вашата заявка. Ако грешката се повтори моля свържете се със собственика на магазина.
Column 'ProductID' in from clause is ambiguous (SELECT Products.*, ProductsML.*, ProductImages.*, ProductVariants.*, Products.ProductID AS ProductID, Products.ProductID AS ProductIDSort, Products.CategoryID AS CategoryID FROM RelatedProducts JOIN Products ON RelatedProductID=Products.ProductID LEFT JOIN ProductsML USING(ProductID) LEFT JOIN ProductImages ON(Products.ProductID = ProductImages.ProductID AND ProductImageIsDefault<>0)LEFT JOIN ProductVariants ON (ProductVariants.ProductID = Products.ProductID AND ProductVariantIsDefault<>0) WHERE LanguageID = "2" AND ProductIsActive <> 0 AND RelatedProducts.ProductID="8" ORDER BY RelatedProductSort)