Политика за личните данни

ПРОДАВАЧЪТгарантира конфиденциалността на личните данни по Закона за защита на личните данни. Личните данни на КУПУВАЧА, които той попълва при регистрация, се използват от ПРОДАВАЧА както следва:
-Адрес: за извършване на доставката и изпращане на фактури.
-E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка, изпращане на съобщения за промоции, промяна на цени, новини свързани със сайта или други съобщения, свързани с дейността на фирмата доставчик.
-Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.
ПРОДАВАЧЪТ се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на КУПУВАЧА за продукти и услуги или при поискване от държавните органи при наличието на влязло в сила съдебно решение.
ПРОДАВАЧЪТ има право, да запазва информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, разположена на сървъра на ПРОДАВАЧА и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ПРОДАВАЧА, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.